Home Дейности озеленяване Ландшафтно проектиране
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ на дворове, ПОЛИВНИ СИСТЕМИ за вашата градина
ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ

След като ни позвъните наш специалист ще се запознае на място със състоянието на обекта и ще ви предложи конкретни идеи за реализацията на желаното от вас. Етапът на проектирането се състои от няколко стъпки и е важно условие за отличния краен резултат.

Проект за  озеленяване на дворно място

За проектната документация се изготвят:

- Идеен проект

- Трасировъчен проект

- Дендрологичен проект

- Посадъчна схема

- Проект за вертикална планировка

- Проект за автоматизирана поливна система

- Отводнителна схема (при нужда)

- Детайли (по желание на клиента)

- 3D визуализации на проектите

 

3D визуализации на градини, паркове, зелени площи, водни ефекти

3D визуализация на проект за озеленяване